Peril

Ekonomika státu je náramně komplikovaná záležitost, a proto si vyžaduje angažování skutečných odborníků. Ovšem kam se ani naši odborníci poděli?

V cizině není naše zdraví zadarmo

Po r. 1989, kdy se naše hranice uvolnily, a tudíž začala možnost cestování, začali občané našeho státu tuto možnost využívat ve velkém. Vznikla tak velká turistická invaze do zemí bližších i vzdálených, do zemí naší kultuře blízkých, ale i do zemí značně exotických. Cestovní euforie však brzy našla své hranice. Lidé přišli na to, že radovánky v cizině jsou sice příjemné, ale jen do chvíle, kdy dojde k poškození našeho zdraví. Bohužel se tomu i při sebevětší opatrnosti nelze úplně vyvarovat. Nemoc si prostě nevybírá.

Co dělat, když plánujeme pobyt v cizině?
Mimo to, že si zabalíme pečlivě zavazadla, prostudujeme stránky na internetu, abychom věděli, kam jedeme, je naprosto nutné udělat velmi důležitou věc. Je nutné zajít do své zdravotní pojišťovny a informovat se o způsobu, jakým probíhá lékařské ošetření v zemi, kterou chceme navštívit. Jsou 2 způsoby, jak si zabezpečit hrazení svého případného zdravotního ošetření v cizině.

1/ uzavřít se zdravotní pojišťovnou smlouvu na cestovní pojištění. Toto pojištění je vhodné pro turistiku a nám zabezpečí, že na případný úraz či nemoc nedoplatíte desetitisícovými nebo i vyššími částkami ze svých kapes. Při nutném ošetření se vykážete v ordinaci v cizí zemi smlouvou, která vás opravňuje k bezplatnému ošetření.

Toto platí ale pouze ve státních zařízeních, která máte uvedena na pojistné smlouvě. V mnohých zemích ale je praxe taková, že uhradíte ošetření v hotovosti a naše pojišťovna vám pak vše proplatí při předložení ošetřovacího účtu. Navštívíte-li ale zařízení, které není státní, je jen na vás, kolik zaplatíte většinou bez uznání náhrady.

2/ pokud odjíždíte na delší dobu do ciziny za prací, je nejlepší se v české zdravotní pojišťovně odhlásit, vrátit průkaz pojištěnce a pojistit se v zemi, kde budete pracovat. Po návratu do české republiky se pak opět přihlásíte v české pojišťovně s tím, že předložíte potvrzení, že v cizině jste měl uzavřené pojištění.

Závěrem
Naše zdraví a jeho ošetření není opravdu nikde ve světě zadarmo, proto je třeba si dobře uvědomit, že se opravdu vyplatí, když si zabezpečíme svoje bezproblémové ošetření i v době, kdy nejsme ve vlastní zemi a budeme muset využít služeb země hostitelské. Cestovní pojištění vám zajistí i určité bonusy jako je tlumočení při ošetření, protože ne vždy jsme v zemi, kde se dorozumíme běžnými evropskými jazyky.

Některá rozšířená pojištění pak nabízejí bezplatný převoz do své vlasti, některá pojištění pak nabízí i ošetření a převoz v případě úmrtí. To je vhodné zejména při situacích, věnuje-li se turista některému extrémnímu sportu. Nezapomínejme tedy na to, aby naše dovolená byla v klidu a bez starostí.

Nezařazené