Peril

Ekonomika státu je náramně komplikovaná záležitost, a proto si vyžaduje angažování skutečných odborníků. Ovšem kam se ani naši odborníci poděli?

Betonové ploty Pohořelice – nejrychlejší a cenově přijatelný způsob zajištění soukromí

Prodej nemovitostí je v Česku rozjetý doslova na plné obrátky. Koronavirová doba zájem o nemovitosti ještě podporuje a tak rozhodně nehrozí, že by trh stagnoval, a že by ceny klesaly. Je to spíše naopak, prodávají se nejen novostavby, ale z nabídek rychle mizí i objekty zanedbané, zralé k rekonstrukci.

psí víno na zdi

V těchto případech se velice často řeší oplocení, a to především z důvodu zajištění bezpečného zázemí a soukromí. Bohužel tomu nahrávají i mezilidské vztahy, každý není srdečný a přátelsky nakloněný k sousedské konverzaci, a i když se o bližší kontakt s lidmi můžeme snažit, přece jen je důležité vymezit vlastní hranice, kde nás nikdo nepozoruje, nesleduje kamerou či dalekohledem, jak tomu bývalo častokrát zvykem mezi některými sousedy za socialismu.

Dříve se pro výstavbu hranic pozemku, přes které není vidět, používaly cihly, betonové obrubníky či struskové tvárnice. Byla to náročná práce, podmíněná zajištěním základového soklu, který vyžadoval hlubokou rýhu v zemi. Na sokl se vyzdívalo zdivo klasickým způsobem se spárami z vápeno-cementové malty a zídku bylo pak nutné omítnout.

pnoucí rostliny na zdi

Dnes můžete zvolit stejný postup, ale zbytečně se prodraží a časově protáhne. Zkuste se poohlédnout po vzorkovníku betonových plotů Pohořelice, s nimiž mají mnozí z nás již letité zkušenosti, a které slouží svému účelu ještě lépe, než vyzdívka z cihel.

Proč jsou lepší než cihly

Stavba je rychlejší a má stejnou životnost – plot z betonu postavíte mnohem rychleji. Zásadní je dobře ukotvit do země svislé sloupky, mezi jejichž drážky se pak vsunou svislé tenké desky. Bez lepidla, tmelu i malty. Odhadovaná životnost těchto výrobků je cca 50 let.

Vzhled – desky i sloupky se vyrábí v mnoha druzích povrchových reliéfů, připomínajících kámen, dřevo, geometrické obrazce atp. Horní řada desek může být ozdobná, rovná, zakončená do kaskády, nebo kombinovaná se dřevem. Volit je možné z více barev, které se pak snadno ladí s okolním terénem.