Obrábění přes pískování

24. 5. 2021 Vyp Od

Obrábění přes pískování

Úprava povrchu

Pokrok člověka je až neuvěřitelný, protože když si vezme, jak v poslední době novověku se všechno posouvá kupředu, tak vývoj je opravdu velmi rychlý. Platí to o všech možných odvětví, takže nesmíme zapomenout i na strojírenství. Nyní nás bude zajímat proces tryskání, protože ten je velmi důležitý a u nás jej požívá spousta firem, což jenom potvrzuje, že je velmi užitečný. U řady obrobků totiž potřebujeme dosáhnout jistého povrchu, a naopak se zbavit nežádoucích vlastností jako jsou otřepy, starý nátěr, koroze a tak dále.

čistý kov

Při tomto procesu se nám o to starají abrazivní částice, kam můžeme zařadit třeba korund, strusku, ocelovou drť a podobně. Dělíme je hlavně podle tvrdosti podle tři skupin, kdy záleží na tom, jaký materiál vlastně chceme opracovávat a v jaké míře. S abrazivy není problém, protože se dají běžné koupit, přičemž celý proces nebývá nijak finančně nákladný, a proto se vyplatí i z finančního hlediska.

Pískovací box

Oproti prvním pískovací strojům jsou ty dnešní o poznání dal, kdy celý proces obrábění povrchu je rychlý a nespotřebuje tolik abraziva. Částice dosahují vysoké energie, takže nemají problém povrch řádně obrábět, abychom snadno dosáhli čistého kovu. Tryskací kabiny se nám dělí na hobby a profesionální. Ty levnější hobby jsou spíše na menší plochy a méně časté požívání, kdežto ty profesionální zvládají náročný provoz a požívat i, těžká abraziva.

povrch kovu

Těch je požíváno jenom potřebné množství, aby se s nimi zbytečně neplýtvalo. U boxů máme jistotu v tom, že nepořádek zůstává uvnitř a my nepotřebujeme mít na sobě kompletní ochranný oděv, jako j tomu u mobilního tryskání. Prodejce dbá na to, aby zákazník byl spokojen, takže mu vždy rád poradí a prodá pouze stoje, u kterých si je jistý, že jsou dobře zpracované a jenom tak se nezkazí. My už s nimi můžeme zvesela pracovat a upravovat povrch různých materiálů.