Peril

Ekonomika státu je náramně komplikovaná záležitost, a proto si vyžaduje angažování skutečných odborníků. Ovšem kam se ani naši odborníci poděli?

Proč v obchodech nejčastěji nalezneme rolety den a noc šedé barvy?


Stejně jako v našich domovech, i v obchodech je nutné mít možnost zakrýt okna. Avšak obojí se provádí z různého důvodu.

V našem domě to děláme proto, abychom zabránili ostatním dívat se dovnitř. To je pochopitelné, přeci jen si chceme chránit své soukromí. Avšak v obchodech je to jinak. Neměly by spíše chtít, aby lidé viděli, co se uvnitř nachází?

rolety1

Ano, avÅ¡ak zejména pro ty velké Å™etÄ›zce je důležitÄ›jší, aby zabránili lidem dívat se ven. Cílem je zde ponÄ›kud pozmÄ›nit jejich vnímání Äasu tím, že nebudou moci vidÄ›t pohyb Slunce po obloze, ani dloužící se stíny. I to je důvod, proÄ zde najdeme tak málo oken, a to vÄetnÄ› tÄ›ch stÅ™eÅ¡ních.

A právÄ› to je hlavní důvod, proÄ se na tÄ›ch, které tam jsou, používají rolety den a noc Å¡edé barvy. SamozÅ™ejmÄ› se můžeme ptát, proÄ právÄ› Å¡edá. ProÄ ne nÄ›jaká jiná barva? I to má samozÅ™ejmÄ› svůj důvod.

Tím hlavním je, že je to nejlepší volba, pokud chceme blokovat svÄ›tlo. JistÄ›, Äerná by byla pro tento úÄel vhodnÄ›jší, avÅ¡ak je příliÅ¡ výrazná. A to také není dobÅ™e. Cílem totiž je, aby jim lidé prakticky nevÄ›novali pozornost. Je totiž potÅ™eba, aby se co nejvíce soustÅ™edili na vystavené zboží. ProÄ ale zacházet do takových extrémů?

rolety3

JednoduÅ¡e proto, aby si toho lidé více koupili. Čím delší dobu totiž v obchodÄ› stráví, tím více toho skonÄí v jejich nákupním vozíku. To samozÅ™ejmÄ› není pouhý pÅ™edpoklad, nýbrž studiemi i praxí prověřený fakt. Je proto záhodno, aby zde strávili co nejdelší dobu. A toho nejlépe dosáhneme tím, že nebudou vÄ›dÄ›t, jak dlouho zde již jsou.

Je tedy vidÄ›t, že jako vÅ¡e v obchodÄ›, i toto opatÅ™ení má jako hlavní úÄel zvýšení zisku. A je to jen pochopitelné, pÅ™eci jen to je hlavní důvod, proÄ daný obchod existuje – aby svému majiteli Äi majitelům pÅ™idÄ›lával peníze. Lze se tedy zlobit, že v dneÅ¡ní dobÄ› tvrdé konkurence používá vÅ¡echny dostupné prostÅ™edky?