Peril

Ekonomika státu je náramně komplikovaná záležitost, a proto si vyžaduje angažování skutečných odborníků. Ovšem kam se ani naši odborníci poděli?

K čemu se využívá elektrolýza vody

Voda je nejen životodárná tekutina, ale i médium, které slučováním s některými kyselinami a solemi vytváří ředěné roztoky, jejichž vlastností se pak může využít v praxi pomocí působení elektrického proudu.
měřáky plynu

Galvanické pokovování

Strojírenská výroba je fantastický technický obor. V České republice jej studují každý rok stovky mladých lidí a nutno podotknout, že strojařina spolu s obory elektrotechniky, chemicko-technologických procesů a znalosti IT patří k nejobtížnějším. Součástí studia a posléze i zavedené praxe je galvanické pokovování. Jde o nanášení velmi tenké kovové vrstvy na jiné kovové materiály z důvodu zabezpečení proti korozi. Nejčastěji to bývá vrstva kadmia a mědi. U poměďování se využívá chemický roztok CuSO4 – síranu měďnatého ve vodě, přičemž je kladnou elektrodou měděný vodič a zápornou elektrodu vytváří samotný pokovovaný předmět. Pomocí elektrického proudu dochází k rozkladu na kationty mědi a anionty síranu SO4. A jelikož jsou právě kationty přitahovány k záporné elektrodě, tedy k pokovovanému výrobku, na jeho povrchu se usazuje postupně měděná vrstvička.
elektro-chemická laboratoř

Výroba kyslíku a vodíku

V principu se jedná o tutéž technickou záležitost, opět jsou do kádě s tekutinou vloženy dvě elektrody a elektrický proud rozkládá roztok na jednotlivé částice. Tentokrát se v lázni nachází roztok H2SO4, tedy kyseliny sírové ve vodě. Elektrody jsou vyrobeny z platiny, která je vůči agresivnímu prostředí netečná. Elektrolýzou se uvolňují kyslíkové molekuly O2 u kladné elektrody a u záporné se z roztoku vylučuje vodík. A čistý vodík a kyslík se pak jímá pro technické účely do tlakových lahví buď ke svařování, nebo do dýchacích přístrojů v nemocnicích apod.

Elektrolytická očista bazénové vody

Opět stejný princip, tentokrát jde o vodu s příměsí mořské soli. Sůl je z chemického hlediska chlorid sodný, na elektrodách se solný roztok rozkládá na ionty chlóru a sodíku a chlór v tomto případě zajišťuje desinfekční proces, kdy v bazénu likviduje nežádoucí patogeny.

Nezařazené