Peril

Ekonomika státu je náramně komplikovaná záležitost, a proto si vyžaduje angažování skutečných odborníků. Ovšem kam se ani naši odborníci poděli?

Peníze a něco o nich

Každý den se setkáváme s určitým tématem. Tím tématem jsou PENÍZE a já bych vám ráda něco řekla o finančním trhu. Finanční trh je sám o sobě součástí národního hospodářství, kde obchodujeme s peněžními prostředky, vytváří se zde nabídka a poptávka a cena peněz (cenou peněz může být úrok, kurzová změna nebo renta). Regulaci finančního trhu má na starost ČNB (ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA) a Ministerstvo financí. Tento trh má určitá kritéria, kterými jsou: A) LIKVIDITA – možnost použití finančních prostředků, B) RIZIKO a za C) VÝNOSNOST.

ekonomika

Finanční trh má svou strukturu, do které patří: A) PENĚŽNÍ TRH – Tento trh je krátkodobý, objevují se zde krátkodobé vklady, úvěry a cenné papíry. Má vysokou likviditu, nízké riziko, ale malý výnos. B) KAPITÁLOVÝ TRH – Zde najdeme dlouhodobé a střednědobé finanční zdroje. Máme tu omezenou likviditu, vyšší riziko i vyšší výnos. C) TRH DRAHÝCH KOVŮ – Zde se obchoduje zejména se zlatem a stříbrem. D) DEVIZOVÝ TRH – Objevuje se zde nabídka a poptávka po národních měnách. Co je deviza? Deviza je bezhotovostní prostředek v cizí měně. A valuta? To je cizí měna v hotovosti.

ekonomika

Co vlastně peníze jsou? Peníze jsou speciálním druhem zboží, který lze vyměnit za všechny ostatní druhy zboží. Peníze mají pět forem: A) MINCE, B) BANKOVKY, C) DEPOZITA – bezhotovostní prostředky, D) CENNÉ PAPÍRY a za E) VIRTUÁLNÍ MĚNY – kryptoměny. Zároveň peníze mají několik ochranných prvků. Například to je vodoznak, mikrotext, skrytý obrazec atd.

Existují zde MEZINÁRODNÍ FINANČNÍ INSTITUCE. To jsou základny, které napomáhají stabilnímu vývoji světové ekonomiky. Mezi nejdůležitější patří MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FOND. Je zde totiž více jak 200 členských států a mezi hlavní cíle patří: růst světové ekonomiky, stabilní měnové kurzy. A jako druhou důležitou institucí je SVĚTOVÁ BANKA, kterou tvoří několik institucí, z nichž nejvýznamnější je samozřejmě MEZINÁRODNÍ BANKA PRO OBNOVU A ROZVOJ.